”Kvalitè och ständig förbättring har varit min väg framåt”

 

Johan Hedberg är Chef för Verkstadsdrift & Kvalitet på STS och har med sin stora envishet lyckats ta STS till en ny nivå genom att få STS ledningssystem för kvalitet och miljö certifierat enligt ISO 9001:15 & 14001:15.

 

– Jag jobbar målmedvetet och fokuserat med mina projekt och inget känns omöjligt att genomföra. Med en engagerad organisation i ryggen skapar vi framtiden i branschen.

 

 

Med bakgrund som mekaniker

 

Johan Hedberg nu chef för verkstadsdrift & kvalitet på STS, har verkat inom verkstadsbranschen sedan tidig ålder. Efter sin tjänstgöring åt försvaret började Johan arbeta som mekaniker på en fristående lastbilsverkstad i Borlänge som en tid därefter blev förvärvad av STS.

 

– Redan under min tid som mekaniker hade jag stor nytta av min starka vilja och lösningsförmåga. Det behövs en stor flexibilitet och vilja för att ta sig an den stora variation av arbeten som kommer in på en lastbilsverkstad. Om man bara fokuserar på att jobba målmedvetet och strukturerat klarar man att lösa det mesta om man har tillräcklig motivation.

 

 

Steget till verkstadschef

 

2013 fortsatte Johan sin karriär hos STS i Stockholm Lunda. Med sin framåtanda var Johan snart den bäst lämpade som ny verkstadschef för Lunda då tillfället gavs. Johan tog omgående på sig den utmanande rollen med stor ansvarskänsla och lyckades att vända verkstaden till en av de bästa inom STS rent resultatmässigt.

 

– Som verkstadschef är en nyckel till framgång att ta fram det personliga, man behöver både vara omtyckt av sina kunder samtidigt som det krävs respekt från personalen. Med tydliga rutiner och engagerat ledarskap lyckades jag bygga starka kundrelationer och bra teamkänsla på verkstaden där alla kunde känna sig välkomna.

 

 

Självklar kandidat till ledningsgruppen

 

I dag sitter Johan med i ledningsgruppen efter att i mars 2017 blivit utsedd till Chef för Verkstadsdrift och Kvalitet. Johan har gjort ett fantastiskt arbete med att på relativt kort tid, tillsammans med organisationen, ta fram ett ledningssystem för kvalitet och miljö som precis innan nyår certifierades enligt ISO 9001:15 och ISO 14001:15

 

– Jag jobbar målmedvetet och fokuserat med mina projekt och inget känns omöjligt att genomföra. Med en engagerad organisation i ryggen skapar vi framtiden i branschen. Vår målsättning är att utveckla ett komplett tjänsteutbud för tung transportutrustning där våra kunder och deras behov är grunden för allt vi gör.

 

 

Hur känns det att ha gått från mekaniker till Verkstadschef vidare till Chef för Verkstadsdrift och Kvalitet?

 

– Fantastiskt kul att under så kort tid fått möjlighet till en så bra karriärsutveckling. Jag har alltid eftersträvat att få en roll som centralt ansvarig för drift och kvalité. Jag har många bra förslag och förbättringar som jag har jobbat med lokalt under min tid som verkstadschef och det är nu väldigt intressant och viktigt att som chef för verkstadsdrift och kvalité få dela med mig av dem i den centrala organisationen.

 

 

 Vad är roligast med ditt jobb?

 

– Det är kul att jobba med utmanande projekt i ett företag som satsar så stort på framtiden och med fokus på en långsiktig utveckling. Det är ett stort bolag, men ändå väldigt personligt. Vår gemenskap och sammanhållning är väldig värdefullt och viktigt att ta tillvara på. Jag brinner för min roll som Chef för Verkstadsdrift och Kvalité och ser verkligen fram emot att vara delaktig i STS fortsatta resa mot att bli den ledande verkstadsaktören på den Svenska och Skandinaviska marknaden.

 

 

 Dina bästa egenskaper i jobbet?

 

– Jag ger aldrig upp och är väldigt motiverad. Jag vet också att jag har väldigt mycket värdefull kunskap att tillföra i ledningsgruppen från min tid på verkstad. Jag har själv jobbat aktivt i vårt gemensamma affärssystem som knyter alla STS verkstäder samman och har bra insyn i hela organisationens rutiner och processer.

 

 

 Vad är fördelarna med STS?

 

– Vi strävar efter att hålla en hög kvalitets- och servicenivå, det ska vara lätt att få kontakt med oss och vi ska alltid kunna leverera en anpassad och kostnadseffektiv service. STS arbetar kontinuerligt med att utveckla och anpassa vårt arbetssätt och har ambitionen att alltid ge kunderna personlig service och ett trevligt bemötande. Våra medarbetare är den viktigaste resursen och tillsammans ska vi uppnå våra verksamhetsmål varav vi ständigt arbetar med kompetensutveckling.

 

 

Vad har varit utmaningarna med ISO projektet?

 

– En stor utmaning har varit att få alla våra verkstäder jobba mer enhetligt från Malmö i söder till Luleå i norr. Med så stor geografisk spridning och olika förutsättningar över landet är det en stor utmaning att genomföra förändringar i en så omfattande verksamhet och utveckla ledningssystemet till att fungera för alla.

 

 

Vad har gått bra med ISO projektet?

 

– Den positiva inställningen från alla verkstäder och en fantastisk stöttning från kollegor varit till stor hjälp på vägen framåt. Alla har varit delaktiga och engagerade i implementeringen av ledningssystemet och det har underlättat mitt arbete med ISO projektet.

 

 

Vad tror du om år 2018?

 

– Jag tror det kommer bli ett bra och viktigt år för STS och extra kul är att STS 2018 fyller 25 år. Under åren har STS utvecklats från ett familjebolag som började med trailerservice i Skåne till att nu finnas etablerade upp till Luleå som det enskilt största märkesoberoende verkstadsnätet för tung transportutrustning i Skandinavien. Dessutom är vi ju nu även certifierade för ISO 9001:15 & 14001:15! Vi kommer fortsätt att utveckla våra tjänster för att ge kunderna ännu bättre tillgänglighet och tillförlitlighet när det gäller reparationer och underhåll av deras transportutrustning.

 

Namn: Johan Hedberg

Ålder: 31 år

Titel: Chef Verkstadsdrift & Kvalitet, STS

Bäst med mitt jobb: Kul att jobba med utmanande projekt och med fokus på en långsiktig utveckling.